MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חשבון חייל - "אוצר חייל"

לקבלת ההטבות לחיילים: 3,2, הקשב!

חיילים? אנחנו מצדיעים לכם ומזמינים אתכם ליהנות מחשבון בנק פשוט משתלם!

Web Content Viewer
 • פטור מעמלות בפעולת פקיד

   

  עיקרי ההטבות בחשבון "אוצר חייל":
  • פטור- מעמלת הפקדת מזומן
  • פטור- מעמלת משיכת מזומן
  • פטור- מעמלת הפקת תדפיס לבקשת לקוח
  • פטור- מעמלת העברה/הפקדה לחשבון אחר
  • פטור- מעמלת פדיון שיק (כולל משיכת שיק עצמי)
  • פטור- מעמלת הפקדת שיקים (לכל קבוצת שיקים עד 20שיקים)
  • פטור- מעמלת תשלום שובר**
  • פטור- מעמלת פריטת מזומן*

   

  * לא כולל פטור מעמלת טיפול במזומנים ע"י פקיד (לכל 100 מטבעות/שטרות מעל 10,000 ש"ח).
  ** פטור מתשלום שוברים יינתן רק בסניפי אוצר החייל 

 • פטור מפעולות בערוץ ישיר


  • פטור- מעמלת פעולה בגין זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
  • פטור- מעמלת פעולה בגין חיוב בכרטיס אשראי
  • פטור- מעמלת הפקדת מזומן
  • פטור- מעמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
  • פטור- מעמלת העברה/הפקדה לחשבון אחר
  • פטור- מעמלת תשלום שובר
  • פטור- מעמלת פעולה בשאילתת מידע בכל נושא 
  • פטור- מעמלת משיכת שיק
  • פטור- מעמלת הפקדת שיק
  • פטור- מעמלת חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע

 • הטבות נוספות


  • פטור מהשלמה לעמלת מינימום בעו"ש!
  • פנקסי שיקים - חינם!
  • כרטיס "ישראכרט חייל יותר" - חינם ** - ללא דמי כרטיס ועם שלל הטבות והנחות

  • מסגרת אשראי בריבית מועדפת

  • הלוואה למימון שיעורי נהיגה - פרטים בסניפים
  **הכרטיס פטור מדמי כרטיס, יתר העמלות יחויבו עפ"י תעריפון ישראכרט. הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לנהלי הבנק, לאישור הסניף וישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ. חברת ישראכרט רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות וההנחות הנ"ל בכל עת

 •  ``ישראכרט חייל יותר``‏

  מועדון 'יותר' כל ההטבות בכרטיס אחד! יותר הטבות כל השנה!


  "ישראכרט חייל יותר" הכרטיס המשתלם ביותר לחיילים!

   

   

   

   

   

   

   

   

  • מגוון הנחות!

   

  • באמצעות מועדון 'יותר' של יחד למען החייל. הנחות קבועות במאות בתי עסק ברחבי הארץ. ההנחות ניתנות במעמד חיוב החשבון, באופן אוטומטי.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • שליטה בהוצאות  
   מגוון אמצעים דיגיטליים למעקב אחר הפעילות בכרטיס: שירות sms , שירות הודעות חיוב במייל ואפליקציית ישראכרט. לפרטים  והרשמה: www.isracard.co.il

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רשימת בתי העסק משתנה מעת לעת, יש לעקוב אחר הפרסומים ובאתר yoter.co.il  הפעלת מועדון יותר לרבות הטבות לחברי המועדון, אינה באחריות הבנק אלא באחריות בעלת המועדון והנהלתו בלבד  אין לראות בפרסומים ובכל המפורט בעלון משום המלצה להתקשרות או לרכישת מוצרים ושירותים, אשר רכישתם נעשית מרצונו החופשי של העמית ובאחריותו הבלעדית. בכל מקרה חברת אשל"ח 2000 מייסוד האגודה למען החייל בע"מ, אוצר החייל ומועדון יותר אינם ולא יהיו צד להתקשרות בין בתי העסק לבין העמית ולא יישאו בכל אחריות שהיא להתחייבות העמיתים כלפי בתי העסק ו/או כל צד שלישי שהוא ולהיפך-על פי כל דין. ט.ל.ח

   

   

 • שירותי הבנקאות הישירה

  שירותי הבנקאות הישירה של אוצר החייל - מסביב לשעון מכל מקום בארץ ובעולם!

  לשרותכם, מגוון שירותי בנקאות ישירה:


 • בלעדי באוצר החייל

  חיילי חובה שיפתחו חשבון באוצר החייל לפניי גיל 21 יוכלו להצטרף גם למועדון "התחלה טובה" – מועדון המעניק את הטבות העו"ש בחשבון (פטור מלא מעמלות עו"ש מרכזיות)

   עד גיל 28 !

Web Content Viewer