MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

"החשבון הירוק"

חשבון מתקדם שחוסך לכם זמן ומחזיר לכם כסף

"החשבון הירוק" נותן לכם הרבה יותר

Web Content Viewer
 • מצטרפים ל"חשבון הירוק" מבצעים פעילות ב"אוצר באינטרנט" או באפליקציה ונהנים ממגוון הטבות:

  עיקרי ההטבות ב"חשבון הירוק"*:
  • פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום בחשבון עו"ש (במטבע ישראלי)
  • פטור מעמלת שירות "אוצר בסלולר" (בגין שירותי sms)
  • 30% הנחה בעמלת חליפין בהמרת מט"ח (בכפוף למינימום)

  • 50% הנחה בהזמנת פנקסי שיקים
  • עמלת מופחתת של 0.35% בקניה/מכירה של ני"ע ישראלים (בכפוף למינימום)  הטבות ה"חשבון הירוק" תיכנסנה לתוקף החל מה- 1 לחודש העוקב למועד ההצטרפות וכל עוד החשבון משוייך להסדר "החשבון הירוק"

  *במקרה של ביטול שיוך החשבון להסדר "החשבון ירוק" מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת החזר גם לגבי התקופה בה החשבון היה משויך להסדר.

 • החזר של 20% מעמלות נבחרות

   בנוסף, נהנים מהחזר עמלות בגובה 20% על עמלות נבחרות ששולמו בגין פעילות בניירות ערך ומטבע חוץ.
   ההחזר יינתן בסוף כל שנה קלנדרית עבור התקופה בה משתייך החשבון להסדר.


 • "החשבון הירוק" נותן לכם הרבה יותר

  הרבה יותר ירוק!


  לקוחות "החשבון הירוק" יסייעו לשמור על הסביבה - כחלק מהמגמה העולמית בנושא שמירה על סביבה ירוקה, ה"חשבון הירוק" יהווה חשבון "ללא נייר" וההודעות יישלחו מהבנק באמצעות שירות "דואר און-ליין".


  והרבה יותר גמיש !

  כלקוחות "החשבון הירוק" תוכלו לבצע פעולות ולקבל מידע זמין ומהיר מכל מקום ובכל זמן באתר האינטרנט של הבנק ו/או באפליקציה.  פרטים בסניפים

 • אילו ערוצים ישירים עומדים לרשותכם ?

  • אתר אוצר החייל - online.bankotsar.co.il
  • אפליקציית אוצר החייל בסמארטפון
  • “אוצר בסלולר“ – עדכונים שוטפים בסלולר
  • שירות "דואר און ליין"
  • מכונות אוטומטיות להפקדת שיקים ומזומן
  • סניפומטים

 • אילו פעולות אפשר לבצע בערוצים הישירים ?

  • הפקדת שיקים/מזומן בשקלים במכונות להפקדה עצמית
  • הפקדת שיקים בסלולר ללא צורך בהגעה לסניף
  • משיכת מזומן בסניפומטים בשקלים, באירו ובדולר ארה“ב 
  • העברות בש“ח (למעט העברות זה“ב) באינטרנט/באפליקציה
  • ביצוע תשלום שובר באינטרנט או באמצעות תיבת שירות
  • הזמנת פנקסי שיקים באינטרנט/באפליקציה
  • קניה, מכירה וכתיבה (לפי העניין) של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב, כולל מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב, אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו“ף, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות
  • קניה ומכירה של ניירות ערך בחוץ לארץ, כולל מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ואופציות, לרבות ביטול או שינוי של הפעולות האמורות
  • רכישה/המרה של מט“ח כנגד מטבע ישראלי באינטרנט
  • העברות מט“ח באינטרנט/באפליקציה
  • הפקת תדפיסים בעמדה לשירות עצמי
  • הפקדה לפיקדונות ותוכניות חסכון באינטרנט/באפליקציה

 • איך מצטרפים ל"חשבון הירוק"?

   

  על מנת להצטרף להסדר "החשבון הירוק" יש:

   

   

   

  • להצטרף לשירות "אוצר באינטרנט" לרמת שירות שלישית ומעלה

   

   

  • להצטרף לשירות "דואר און ליין" 

   

   

   

   

  • לחתום על טופס הצטרפות למועדון

   

   

  איך מצטרפים ?

   

  נכנסים לאחד מ-47 סניפי אוצר החייל ומביאים:

   

   

   

  • תעודת זהות (כולל ספח)
  • דף חשבון מ-3 החודשים האחרונים
  • "ת.ז בנקאית" מהבנק הקודם
  • 3 תלושי משכורת עדכניים

   

   

   

   

   

   

  ואנו נעשה את המירב עבורכם (סיוע בהעברת הוראות קבע ועוד)

Web Content Viewer