הטבות באינטרנט

מנויי אוצר באינטרנט מרוויחים יותר, הרבה יותר!

הצטרפות לשירות אוצר באינטרנט היא לא רק צעד הגיוני ומתבקש - אלא גם משתלם ביותר.
רשימת ההטבות שלפניכם מפרטת את מגוון היתרונות שפעילות בנקאית באינטרנט מעניקה לכם. 
שירות אוצר באינטרנט ניתן לכם חינם. איך שלא מסתכלים על זה - הרווח כולו שלכם!

 • הטבות באינטרנט ללקוחות יחידים ועסקים קטנים:


  תאור העמלההנחה בעמלות/הטבה בריביתהערות
  קנייה/מכירה של מניות ואג"ח בבורסה בת"א עמלה מופחתת של 0.35%

  בכפוף למינימום של 40 ש"ח,

  מקסימום 7,000 ש"ח לעסקה

  קנייה/מכירה של מלווה קצר מועד בבורסה בת"אעמלה מופחתת של 0.11%

  בכפוף למינימום של 25 ש"ח,

  מקסימום 7,000 ש"ח לעסקה 

  קנייה/מכירה וכתיבה של אופציות ומעו"ףעמלה מופחתת של 2.5%

  בכפוף למינימום של 10 ש"ח,

  מקסימום 100 ש"ח לאופציה 

  קנייה/מכירה של ניירות ערך בבורסות בארה"בעמלה מופחתת של 0.3%, בנוסף לעמלה זו תגבה עמלת הברוקר בחו"לסכפוף למינימום 40$ לעסקה, מקסימום 5,000$. בנוסף לעמלה זו תגבה עמלת ברוקר בחו"ל
  הוראות שהועברו ולא בוצעופטור מעמלת אי ביצועעל הוראת קנייה ומכירה שהועברו באמצעות "אוצר באינטרנט" (בתנאי שהועברו באותו יום)
  שינוי/ביטול הוראהפטור מעמלת שינוי הוראה וביטולהעל הוראת קנייה ומכירה שהועברו באמצעות "אוצר באינטרנט" (בתנאי שהועברו באותו יום)
  המרת מטבע חוץ30% הנחה בעמלת חליפיןבכפוף לעמלת המינימום
  הזמנת פנקסי שיקים50% הנחה בעמלה
  תשלום חשבונותפטור
  העברה ברשימה (לרבות משכורת)עמלה מופחתת של 1.8 ש"ח לזיכוי
  לחצו כאן לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים


  בנק אוצר החייל - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 

  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

  "אוצר באינטרנט"