MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

תשלומים באינטרנט

חדש באוצר החייל ביצוע תשלומים למוסדות ממשלתיים באתר האון ליין

השירות החדש מאפשר לך לבצע תשלומים למוסדות, משרדי ממשלה, שירותים ואגרות באופן פשוט ונוח וללא תשלום עמלה!

 • השירות ניתן למנויים לאינטרנט ברמת שירות שלישית ומעלה.

 • השירות ניתן בחינם ללא חיוב בעמלה בגינו.
 • הסכום המרבי לתשלום עומד על 1 מיליון ₪ לכל תשלום.

Web Content Viewer
 • תשלומים למשרדי ממשלה:

   

   

   

  שם המוסד תשלומים
  רשות המסים בישראל תשלום מע"מ, תשלומי מס הכנסה, תשלומי מס יבוא לאגף המכס
  המוסד לביטוח לאומי תשלומי מבוטח, תשלומי מעסיקים, תשלומי משק בית
  משרד התחבורה רישיונות נהיגה, רישיונות רכב, רישיונות צמ"ה
  משרד המשפטים תשלום לרשם החברות, תשלום אגרת רשיון שמאי המקרקעין, תשלומי אגרות מועצת רואי חשבון, תשלומי אגרות רשם הפטנטים
  מנהל מקרקעי ישראל תשלומים שונים
  משרד החוץ תשלומים שונים
  משרד האוצר תשלומי אגרות חברות ביטוח תשלומי סוכני ביטוח עבור רשיונות ובחינות
  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אגף מדור תשלומים - תשלום אגרות ושכר, קרן תמורה - המדען הראשי
  משרד התקשורת אגרת תדרים
  משרד הבריאות תשלומי אגרות לאגף הרוקחות
  משרד הפנים תשלומי רישיון להחזקת כלי ירייה
  משטרת ישראל תשלומי קנסות משטרה

   

   

  פשוט וקל לביצוע 

  ביצוע התשלום יכול להתבצע באחד משני האופנים הבאים:

   

   

   

  • מתוך אתר התשלומים הממשלתי 
  • באמצעות אתר האון ליין ולאחר הזדהות תקינה(שם משתמש וסיסמה) > כניסה לתפריט ראשי עובר ושב>תשלומים>תשלום למוסדות ממשלתיים.

   

   

   

  פעולות נוספות:

   

   

   

  • לאחר בחירה בסוג התשלום המבוקש מבוצע מעבר לשרת התשלומים הממשלתיים. בשרת התשלומים יש להקיש את כל פרטי התשלום.

   

  • בסיום הקשת פרטי התשלום ניתן לבחור את אופן התשלום. במידה ואופן התשלום הנבחר הוא בהעברה בנקאית, יש לבחור מרשימת הבנקים את שם הבנק "אוצר החייל".
  • עם אישור הפעולה יופיע כפתור המפנה חזרה לשרת התשלומים הממשלתיים לקבלת אסמכתא לביצוע הפעולה.

   

   

   

   

  חשוב לדעת!

   

   

   

  • ביצוע התשלום באתר ה"און ליין" יתבצע באמצעות חיוב חשבון העו"ש מיידית עם אישור הפעולה (בכפוף ליתרה למשיכה בחשבון)

   

  • התשלום יתבצע בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון העו"ש

   

  • בתשלומים לחברת חשמל/בזק הסכום המרבי לתשלום חשבון אחד הנו 6,000 ש"ח 

   

  • בתשלומים למשרדי ממשלה הסכום המרבי לתשלום אחד הנו 1,000,000 ₪
  • לא ניתן לבטל את הפעולה לאחר אישורה

   

   

   

   

   

   

  קישורים מהירים לשירותך:

   

  לביצוע תשלומים לחברת בזק

   

  לביצוע תשלומים לחברת החשמל

   

  לביצוע תשלומים למוסדות ממשלתיים

   

  אוצר החייל - גם כשהסניף סגור הבנק פתוח! 

  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

  "אוצר באינטרנט"

Web Content Viewer