MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

דירקטוריון הבנק

Web Content Viewer


 • יוסי לוי, יו"ר הדירקטוריון

  ראש חטיבת משאבים, סמנכ"ל וחבר הנהלה בבנק הבינלאומי, בעל תואר בוגר הנדסת תעשייה וניהול בטכניון, יו"ר דירקטוריון הבינלאומי הראשון ושות'-חיתום והשקעות בע"מ (בפירוק מרצון). כיהן כיו"ר מת"ף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ, כדירקטור ביובנק בע"מ, בבנק פאג"י בע"מ ובבנק מסד בע"מ, כיהן כדירקטור בפורטראב חברה להשקעות בע"מ, בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) ובמרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב).


   

  אירית שלומי

  בעלת תואר ראשון  בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר MBA התמחות באסטרטגיה מהמרכז הבינתחומי הרצליה ו- Wharton פילדלפיה. שימשה בתפקיד סמנכ"ל-ראש החטיבה הבנקאית . מכהנת כדירקטורית בבנק מסד ובחברת אמיליה פיתוח בע"מ, כדירקטורית חיצונית בחברת ריט 1 וכדירקטורית בלתי תלויה בחברת קרסו מוטורס בע"מ. משמשת בתפקיד מנכ"ל בחברת א. שלומי יעוץ בע"מ. בעבר כיהנה כדירקטורית מטעם הבנק הבינלאומי בויזה כ.א.ל.

  בן ציון (בנצי) אדירי

  בעל תואר ראשון במנהל עסקים (B.B) מהמכללה למנהל, בעל רישיון רואה-חשבון. משמש כסמנכ"ל, חבר הנהלה, מנהל סיכונים ראשי וראש חטיבת ניהול סיכונים בבנק הבינלאומי. שימש כסמנכ"ל ומנהל האגף העסקי בבנק ירושלים.

  דפנה פלי

  בעלת B.A בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית. חברה בועד המנהל ובועדת הכספים של עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים וחברה בועד המנהל של קרן גבריאל שרובר וחברת מרכז שרובר. כיהנה כחברת דירקטוריון בחברת ישראכרט בע"מ וביורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ.

  זיוה ברק

  בעלת MA במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ו- BA בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית. שימשה כראש סקטור בנייה ונדל"ן בבינלאומי, משמשת היום כמנהלת מחלקה עסקית בחטיבה העסקית בבינלאומי.


  יהודה בוצר
  בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת תל-אביב ולימודי תעודה במנהל עסקים. ממלא תפקידים במערכת הבנקאית מאז שנת 1975. כיהן כסמנכ"ל, מנהל מחלקת אשראי בחטיבה העסקית בבנק הבינלאומי. כיהן כדירקטור ביובנק החל מינואר 2007 ועד 4.3.2010  - מועד מינויו לדירקטור בבנק אוצר החייל.


  יורם הסל

  בעל תואר B.Sc בכלכלה, .M.Sc ביחסים בינלאומיים Science, University of London London School of Economics and Political שימש כראש אגף במשרד ראש הממשלה, ממלא תפקיד מנכ"ל וינטג' קראון בע"מ מכהן כחבר דירקטוריון בחברת אפקון החזקות בע"מ. מכהן כדח"צ בחברת גול פרטנרס בע"מ ובחברת י.ז. קווינקו בע"מ.

  ירון מגל

  בעל תואר B.A בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה. כיהן כדח"צ בחברת דש קרנות נאמנות בע"מ ובחברת גוליבר אנרג'י בע"מ וכן כיהן כדירקטור ובחברת כפי – קופת גמל מרכזית לקיצבה. שימש כגזבר חברת החשמל וכמנהל אגף הכספים בחברת החשמל לישראל בע"מ. כיהן כדח"צ בחברת גוליבר אנרג'י בע"מ.


  נחמן ניצן

  בעל תואר B.A בכלכלה וחשבונאות ו- E.M.B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן. בעל רישיון רואה-חשבון. משמש כחשבונאי ראשי וחבר הנהלה בבנק הבינלאומי. שימש כמ"מ מנכ"ל בנק ירושלים בתפקיד מנהל החטיבה הפיננסית, סמנכ"ל כספים באי.די.אי חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) וכחשבונאי ראשי בבנק ירושלים. מכהן כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל בחברת הבינלאומי הנפקות בע"מ וכדירקטור במת"ף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ.

  רותם רודן

  בעל תואר B.A בכלכלה ובמדע המדינה, בעל תואר M.A במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל-אביב. שימש כסמנכ"ל כספים ותפעול בחברת וואו קוסמטיקס ובחברת מרקורי מוצרי מדע וכאחראי תקציב ובקרה בחברת אלווריון. כיהן כמנכ"ל חברת עלי שלכת בע"מ.

  אריה פורת 

  בעל תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב ותואר Master of Science בניהול מ- Polytechnic University New York. בעל רישיון רואה-חשבון. מכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברת יואיט מערכות בע"מ וכדירקטור בחברות: אי.אר.אי מידטאון החזקות בע״מ, אפלון טכנולוגיות בע"מ וב- קיפה בע"מ.