MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

17/09/2018 - שינויים במסחר בחו"ל בערב/יום כיפור תשע"ט

הננו להודיעכם כי בערב יום כיפור ויום כיפור החלים בימים ג' וד' ה- 18-19.09.18, אתר האינטרנט של הבנק ומערכת הדוכיפת ייסגרו למסחר בחו"ל החל מיום ג' בשעה 12:00. אתר האינטרנט והדוכיפת יהיו סגורים למסחר בחו"ל ביום ד', במשך כל היום. המסחר באמצעות אתר האינטרנט והדוכיפת יתחדש ביום ה' ה- 20.09.18.

לפרטים נוספים

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

בהתאם לרפורמה בקרנות הסל – להלן הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

לפרטים נוספים

30/08/2018 - שעות הפעילות הבנק ויחידותיו במהלך מועדי תשרי תשע"ט

במהלך ימי החג יחולו שינויים בשעות הפעילות בסניפים וביחידות הבנק. לשירותכם עומדים אתר האינטרנט והאפליקציה הסלולרית הזמינים בעבורכם 24 שעות ביממה לביצוע מגוון רחב של פעולות ולקבלת מידע.

לפרטים נוספים

28/05/2018 - סגירה זמנית של שלוחת עובדה

מתחם "שלוחת עובדה" של בנק אוצר החייל, עובד שיפוצים ולכן אנו נאלצים לסגור את השלוחה עד לסיום העבודות במקום. לאור זאת, החל מיום ראשון, 04.06.18 ועד לסיום העבודות, שלוחת עובדה תהיה סגורה.

לפרטים נוספים

08/04/2018 - דו"ח שנתי - ת"ז בנקאית (לקוחות פרטיים ועסקים קטנים)

לתשומת לבך! בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים