חדשות הבנק

15/07/2018 - תשעה באב תשע"ח - פעילות הבנק, אתר האינטרנט, האפליקציה ומכשירי הסניפומט

ביום ראשון, י' באב תשע"ח, 22/07/2018, סניפי הבנק, משרדי הנהלה, מחלקת פניות הציבור ומוקד "אוצר ישיר" יהיו סגורים, בשל צום תשעה באב. מוקד התמיכה הטלפוני "אוצר באינטרנט" יפעל כרגיל.

לפרטים נוספים

28/05/2018 - סגירה זמנית של שלוחת עובדה

מתחם "שלוחת עובדה" של בנק אוצר החייל, עובד שיפוצים ולכן אנו נאלצים לסגור את השלוחה עד לסיום העבודות במקום. לאור זאת, החל מיום ראשון, 04.06.18 ועד לסיום העבודות, שלוחת עובדה תהיה סגורה.

לפרטים נוספים

08/04/2018 - דו"ח שנתי - ת"ז בנקאית (לקוחות פרטיים ועסקים קטנים)

לתשומת לבך! בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים

12/12/2017 - הודעה חשובה בדבר סגירת סניף נבטים (342)

לקוחות יקרים, הרינו להודיעכם כי ביום שישי , 15.12.2017 סניף נבטים (342) ייסגר ולא יינתנו בו עוד שירותים בנקאיים.

לפרטים נוספים

22/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים