MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

25/09/2018 - הודעה ללקוחות אוצר החייל

לקוח/ה יקר/ה                                                                    25.9.2018

 

בנק אוצר החייל והבנק הבינלאומי חתמו על הסכם מיזוג לפיו אוצר החייל ימוזג עם ולתוך הבנק הבינלאומי

המיזוג יצא לפועל בחודשים הקרובים ויבוצע תוך שימור המותג הייחודי של אוצר החייל גם לאחר המיזוג, בדומה למיזוגים המוצלחים שערכה קבוצת הבינלאומי בעבר כמו למשל מיזוג בנק פאג"י עם הבינלאומי.

סניפי אוצר החייל ימשיכו בפעילותם באותו האופן בו פעלו טרם המיזוג, באותה מתכונת עבודה, עם אותם העובדים  ובאותם המיקומיםהסניפים ימשיכו להעניק את אותה רמת שרות גבוהה ואת אותם תנאיםהבנק ימשיך לשמר את המומחיות של אוצר החייל בתחום הקמעונאי ובמתן שירותים לאוכלוסיית מערכת הביטחון שנהנית באוצר החייל מתנאים ייחודיים ומהטבות בנקאיות ייחודיות, והכל תוך שימור גם של ההסכמים הקיימים עם משרד הביטחון ומועדון אנשי הקבע – חבר.

העובדה שמזה שנים רבות סניפי אוצר החייל עובדים על אותה מערכת מחשב קבוצתית של הבנק הבינלאומי מבטיחה שמירה על אחידות השירות ללא תמורות. 

 אתם לקוחות אוצר החייל תיהנו מפירות המיזוג הן בזכות שימור המותג על חבילת ההטבות הייחודית לו והן בזכות העובדה שתוכלו להינות מהיתרון של בנק גדול – הבינלאומי, מה שיאפשר הרחבה וגיוון של השירותים הבנקאיים והרחבת הפריסה הסניפית.

 

בברכה,

קובי מלכין- מנכ״ל 

 

 

חזרה לחדשות