MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

29/11/2018 - שיעור הפריים החדש

לתשומת לבך, פעולות שיבוצעו החל מתאריך 29/11/18 בשעה 18:30 (תום יום העסקים) יבוצעו בהתאם לשיעור הפריים החדש 1.75%.

חזרה לחדשות