MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

01/11/2018 - ביטול עמדת טלר בסניף תעשיה אווירית – 374

                                                                                                              01/11/2018

לקוחות נכבדים

החל מ 01.01.19 לא יינתנו שירותים במטבע ישראלי ובמט"ח ע"י טלר בסניף .
לרשותכם תועמדנה מכונות אוטומטיות לביצוע הפעולות הבאות: 

  •   משיכת מזומנים במטבע ישראלי ובמט"ח
  •   הפקדת מזומנים ושיקים במטבע ישראלי

בנוסף, באפשרותכם להפקיד שיקים באמצעות האפליקציה של הבנק.
כמו כן ניתן לקבל שירותים ע"י טלר בסניפי בנק אוצר החייל האחרים
וכן בסניפי הבנקים האחרים בקבוצת הבינלאומי (בינלאומי, מסד, ופאג"י).      
                               
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לסניפנו בטלפון מס': 03-9778200

חזרה לחדשות