MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

מטה הגבייה של אוצר החייל

לאוצר החייל 2 מרכזי גבייה.
באפשרותכם לפנות למרכז הגבייה באחת מן הדרכים הבאות:

Web Content Viewer
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מטה גבייה צפון:
  מפרץ חיפה, מתחם חוצות המפרץ צומת וולקן (בתוך סניף מפרץ חיפה).
  טלפון: 04-8490458,  04-8813285, 04-8490766, 04-8813253
  פקס: 03-7175354
  שעות פעילות:
  ימים א' 14:00-09:00 (מענה טלפוני בלבד)
  ימים ,ג', ד' 09:00 - 14:00
  ימים ב', ה'    09:00 - 17:30
  יום ו' סגור

   

  מטה גבייה דרום:
  בן צבי 9 באר שבע (בתוך סניף באר שבע).
  טלפון: 08-6299423,  08-6299422, 08-6299466
  פקס: 03-7175384
  שעות פעילות:
  ימים א' 14:00-09:00 (מענה טלפוני בלבד)
  ימים ,ג', ד' 09:00 - 14:00
  ימים ב', ה'    09:00 - 17:30
  יום ו' סגור


  בחגי תשרי, בערבי החג ובחוה"מ סוכות ופסח משרדי ההנהלה הראשית ומטה הגבייה של הבנק יהיו סגורים.