MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

היחידה לפניות הציבור

Web Content Viewer
 • ביחידה לפניות הציבור נשמח לטפל בכל פנייה הנוגעת ליחסים שבין הלקוח לבנק, לרבות בקשה, הצעה לייעול ושיפור, ותלונה.

  עם קבלת פנייתך, נאשר קבלתה, נקיים בירור מול הגורמים המעורבים, ונשתדל להשיב לך בהקדם.הטיפול בפניות שיגיעו בסופי השבוע, ערבי וימי חג ובחול המועד, ייעשה עם החזרה לפעילות רגילה.

   

  לאמנת השירות של פניות הציבור לחץ כאן >

   

  אנא ציין בפנייתך את מירב הפרטים, על מנת לאפשר לנו בירור יעיל ומזורז. רצוי לצרף מסמכים ככל שהם רלוונטיים לפנייתך.

  באפשרותך לפנות למחלקת פניות הציבור באמצעות האתר - טופס פנייה אלקטרוני

  בפקס - 03-7964500.

   

  כתובתנו - בדואר : 

                      אוצר החייל
                      היחידה לפניות הציבור
                      רח' מנחם בגין 11, רמת גן
                      מיקוד – 5268104
  כתובתנו - בת.ד:
                      אוצר החייל 
                      היחידה לפניות הציבור
                      ת.ד. 3506
                      רמת גן, מיקוד – 5213603

   

  אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך, כי לא ניתן למסור הוראות לביצוע פעולות בחשבון באמצעות היחידה לפניות הציבור.

  כמו כן, בחגי תשרי, בערבי החג, בפורים ובחוה"מ סוכות ופסח משרדי ההנהלה הראשית והיחידה לפניות הציבור של הבנק יהיו סגורים.

   

  דרכי התקשרות עם רכז נגישות:

  בכל שאלה/פנייה בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בקבוצת הבינלאומי.

  דרכי יצירת קשר עם רכז הנגישות

   

   

   

Web Content Viewer