חדשות הבנק

20/11/2017 - הפצת שטר חדש בעריך 20 ₪ ו- 100 ₪

כחלק ממהלך בנק ישראל להחלפת כל השטרות במשק, שהחל בהחלפת שטר בעריך 50 ₪ ו- 200 ₪, החל מיום ה', ה-23.11.17 יופץ לציבור שטר חדש בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

לפרטים נוספים

03/09/2017 - שינוי מועד הסליקה של ני"ע סחירים הנסחרים בארה"ב ובקנדה

החל מיום ג', 5.9.17, ישתנה מועד הסליקה של ני"ע סחירים הנסחרים בארה"ב ובקנדה למועד סליקה של שני ימי עסקים לאחר ביצוע העיסקה/ הפעולה (T+2).

28/06/2017 - פתיחת סניף חדש של אוצר החייל בעיר הבה"דים

לקוחות יקרים, הרינו להודיעכם כי ביום שני, ה- 03.07.17, ייפתח סניף חדש של בנק אוצר החייל -קריית ההדרכה (332)

לפרטים נוספים

09/02/2017 - חדש ! רפורמה במדדי הבורסה

לקוחות יקרים, החל מה- 09.02.17, לאחר סיום המסחר תחל רפורמת המדדים של הבורסה בת"א. בהתאם לכך, עד יום ראשון,12/2/17, יופיעו כבר המדדים בשמותיהם החדשים. מידע נוסף על רפורמת המדדים ניתן למצוא באתר הבורסה לניירות ערך.

11/09/2016 - מיזם בנק ישראל לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

במסגרת מיזם חדש בהובלת בנק ישראל הופעל ע"י משרד האוצר אתר ייעודי בכתובת gov https://itur.mof.gov.il אשר יאפשר לציבור הרחב לבדוק האם קיימים פיקדונות ללא תנועה על שמם או חשבונות על שם לקוחות שנפטרו ולקבל רשימה ופרטי התקשרות של הבנקים בהם אותרו פקדונות/חשבונות כאמור.

לפרטים נוספים