MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

איך מקבלים ייעוץ פנסיוני

Web Content Viewer
 • איך מקבלים ייעוץ פנסיוני?

  על מנת להתחיל את התהליך עליך למלא שאלון מידע לייעוץ פנסיוני ולחתום על הרשאה לקבלת מידע, בכדי שנוכל לפנות ישירות ליצרנים ולמנהלי הקרנות והקופות שלך ולקבל את פירוט נכסיך העדכניים לטובת הייעוץ. 
  במידה ואין ברשותך נכסים פנסיוניים, אין צורך לחתום על טופס הרשאה לקבלת מידע.

   

  המסמכים הדרושים לקבלת ייעוץ פנסיוני:

  תעודת זהות כולל ספח
  פרטי הכנסה:
  • עצמאים: טופס 1301 
  • שכירים:  דו"ח 106 + תלוש שכר + הסכם עבודה
  • לקוח שהוא עצמאי ושכיר: טופס 1301+ דו"ח 106 + תלוש שכר + הסכם עבודה
  • לקוח שהוא גם עצמאי וגם שכיר, עליו להביא את המסמכים המצוינים בשני המקרים דו"ח שנתי:
  תוכנית ביטוח
  קרן פנסיה
  קופת גמל
  קרן השתלמות
  נכסים אחרים המיועדים לפנסיה

   

  לקידום התהליך, ניתן לשלוח ליחידה לייעוץ פנסיוני את המסמכים הרשומים לעיל באחת מהדרכים הבאות:

  • בפקס - 03-7964529 
  • דואר - אוצר החייל - היחידה לייעוץ פנסיוני - לכתובת: מנחם בגין 11, ת.ד. 3506, רמת גן 52521

   

  לשאלות ולפרטים נוספים, צלצל למוקד הייעוץ הפנסיוני 03-7556058.

  או מלא פרטיך בטופס המקוון ונציג מטעמנו יחזור אליך.

Web Content Viewer