MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

ייעוץ השקעות באוצר החייל

 למידע נוסף עבור
Web Content Viewer

שוק ההון בישראל מאגד בתוכו מגוון רחב של אפיקי השקעה.

באוצר החייל תמצא רשת ענפה של יועצי השקעות ויועצים פנסיוניים שיעזרו לך לנווט את השקעותיך בשוק ההון.

תוכל להתעדכן בכל עת בתיק השקעותיך באמצעות המערכות החדישות בסניף, באוצר ישיר ובאינטרנט.
באמצעות האתר הבנקאי תוכל לסחור בשוק ההון באמצעות מתן הוראות באופן מהיר ונוח.
האתר מתעדכן באופן שוטף ומאפשר לך להיות עם היד על הדופק בכל הנוגע לשינוי ולתנודות במסחר בכלל ובתיק השקעותיך בפרט.
Web Content Viewer
Web Content Viewer