MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

תהליך הייעוץ

Web Content Viewer
 • אוצר החייל מעניק שירותי ייעוץ השקעות בפריסה ארצית

   

  • יועצי ההשקעות של אוצר החייל הינם בעלי רשיון ייעוץ של הרשות לניירות ערך ועוברים הכשרות בתחומי ההשקעות השונים.
  • יועצי ההשקעות פועלים במסגרת יחידות הבנקאות הפרטית הנעזרים בצוות הסניף שיעניק לך שירות אישי, מקצועי ואדיב בכל תחומי ההשקעות בהתאם לצרכיך, ויעזרו לך לנהל את תיק השקעותיך, תוך שימוש בכלים פיננסיים.
  • בתחילת תהליך הייעוץ יאפיין היועץ, על סמך נתוניך האישיים, את רמת הסיכון התואמת את צרכיך ובהתאם לה יתבצע תהליך הייעוץ.
  • במהלך כל תהליך הייעוץ נעזרים יועצי ההשקעות במערכות ממוחשבות אשר באמצעותן יבצעו התאמה של הנכסים המומלצים
  • בכל אפיק, תוך כדי התחשבות בהערכות מקצועיות ובאפיון הסיכון הספציפי של תיקך .
  • באמצעות מערכות אלו יקבל היועץ דירוג מקצועי של קרנות נאמנות ותעודות הסל וכאמור לעיל גם נכסים מומלצים להשקעה בארץ ובחו"ל.
  • בסיום תהליך הייעוץ תקבל פרוטוקול ייעוץ אשר יציג את ההמלצות שניתנו ע"י היועץ בהתאם לנאמר בשיחה.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

   

  • במידה והנך לקוח אוצר החייל, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 
  • במידה ואינך לקוח אוצר החייל השאר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך. צור קשר

   

   

   

   

   

Web Content Viewer