MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

תהליך הייעוץ

Web Content Viewer
 • בנק אוצר החייל מעניק שירותי ייעוץ השקעות בפריסה ארצית

  • יועצי ההשקעות של בנק אוצר החייל הינם בעלי רשיון ייעוץ של הרשות לניירות ערך ועוברים הכשרות בתחומי ההשקעות השונים.
  • יועצי ההשקעות פועלים במסגרת יחידות הבנקאות הפרטית הנעזרים בצוות הסניף שיעניק לך שירות אישי, מקצועי ואדיב בכל תחומי ההשקעות בהתאם לצרכיך ,ויעזרו לך לנהל את תיק השקעותיך , תוך שימוש בכלים פיננסיים.
  • בתחילת תהליך הייעוץ יאפיין היועץ, על סמך נתוניך האישיים, את רמת הסיכון התואמת את צרכיך ובהתאם לה יתבצע תהליך הייעוץ.
  • במהלך כל תהליך הייעוץ נעזרים יועצי ההשקעות במערכות ממוחשבות אשר באמצעותן יבצעו התאמה של הנכסים המומלצים
  • בכל אפיק, תוך כדי התחשבות בהערכות מקצועיות ובאפיון הסיכון הספציפי של תיקך .
  • באמצעות מערכות אלו יקבל היועץ דירוג מקצועי של קרנות נאמנות ותעודות הסל וכאמור לעיל גם נכסים מומלצים להשקעה בארץ ובחו"ל.
  • בסיום תהליך הייעוץ תקבל פרוטוקול ייעוץ אשר יציג את ההמלצות שניתנו ע"י היועץ בהתאם לנאמר בשיחה.


  מעוניין לקבוע פגישת ייעוץ? לנוחיותך מספר דרכים לקביעתה:

  • במידה והנך לקוח אוצר החייל, תוכל לפנות לסניף בו מתנהל חשבונך ולתאם פגישת ייעוץ עם הבנקאי האישי שלך. 
  • במידה ואינך לקוח אוצר החייל השאר פרטיך באתר ובנקאי יחזור אליך לתיאום פגישה בסניף בהתאם לבחירתך. צור קשר

Web Content Viewer