ביטוח נסיעות

חברות האשראי מעניקות ביטוח נסיעות לחו"ל למחזיקי כרטיס אשראי בינלאומי