MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

דיווח על אובדן או גניבת הכרטיס

Web Content Viewer
 • שירות במקרי אובדן או גניבה של כרטיס אשראי

  בכל מקרה של אובדן/גניבת כרטיס אשראי (או כרטיס סניפומט) יש להתקשר באופן ישיר ומיידי למוקדי הדיווח.

  מוקדים אלו פעילים בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה בכל ימות השנה*. הודעה מהירה ומדוייקת תפחית את הנזק ותבטיח טיפול מהיר.
  לנוחיותכם, רשימת מספרי הטלפון של מוקדי הדיווח השונים אליהם יש להתקשר בכל בעיה:


  אובדן/גניבה של כרטיסי ויזה/Diners Club

  דיווח לחברת Cal:

  בשימוש בכרטיס בארץ: 03-5723666 / בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-3-5726333

  מעבר לאתר Cal

  מעבר לאתר Diners Club


  אובדן/גניבה של כרטיסי ישראכרט ואמריקן אקספרס
  דיווח לחברת ישראכרט:
  בשימוש בכרטיס בארץ: 03-6364400 / בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-3-6364666
  דיווח לחברת ישראכרט-אמריקן אקספרס:
  בשימוש בכרטיס בארץ: 03-6364445 / בשימוש בכרטיס בחו"ל (שיחת גוביינא): 972-9-9510083

  * מוקדי הדיווח אינם פעילים ביום הכיפורים

  מעבר לאתר ישרכארט

  מעבר לאתר אמריקן אקספרס


  אובדן/גניבה של כרטיס סניפומט

  בשעות פעילות הסניף יש לדווח לסניף בו מתנהל חשבונך.
  בשעות בהן הסניף סגור ניתן להתקשר לטלפון 03-5134222. 
  בנוסף להודעה הטלפונית יש לגשת לסניף מיד עם פתיחתו ולדווח על אובדן/גניבת הכרטיס.

Web Content Viewer