פיקדונות מובנים

פיקדונות מובנים (Structured Products) הם מכשירי השקעה שבהם הקרן מובטחת (במטבע הבסיס), אשר מציעים לך בתמורה לוויתור על ריבית (או חלקה) תשואה שאינה מובטחת, התלויה בביצועי נכס בסיס כגון מדדי מניות, שערי חליפין או מדדי סחורות.


המשמעות: בתום תקופת הפיקדון תקבל בחזרה את מלוא סכום ההשקעה במטבע בסיס, וכן אחוזים מהרווח במידה שההשקעה הצליחה.

רווחים אלו עשויים להיות גבוהים יותר מהרווחים בפיקדונות הרגילים. מנגד, הסיכון בפיקדונות מובנים הוא כי תפסיד את הריבית המובטחת בפיקדון רגיל ותקבל רק את החזר ההשקעה הנומינלית.


יתרונות
גיוון תיק ההשקעות - אפשרות להשקעה במגוון רב של נכסים ושווקים פיננסים כגון: מניות, מדדים, סחורות ומטבעות בארץ ובעולם

ביטחון לצד הזדמנות - כניסה לשווקים הפיננסים ללא סיכון קרן ההשקעה במטבע הבסיס, כאשר בתום התקופה תקבל בחזרה את מלוא סכום

ההשקעה באותו מטבע

חסכון בעלויות - השקעה בפיקדונות מובנים פטורה מעמלות קנייה/מכירה ודמי ניהול

תשואה עודפת - השקעה בפיקדונות מובנים בתיק ההשקעות מאפשרת לנצל הזדמנויות בשווקים פיננסיים ומציעה תשואה פוטנציאלית טובה יותר מהתשואה בפקדונות הרגילים.

 • פיקדון שקלי ל-24 חודשים, בתוספת מענק המותנה בעליית סל מניות הנסחרות במדדים DAX או CAC הכולל חסם תחתון

  מטבע:

  שקל חדש

  תקופת הפיקדון:

  24 חודשים

  נכס בסיס:

  סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. פרוט המניות :


  • BNP PARIBAS SA
  • AIRBUS SE 
  • DEUTSCHE TELEKOM AG
  • ADIDAS AG
  • MERCK KGaA
  • ENGIE SA 
  • ARCELORMITTAL
  • RENAULT SA
  • E.ON SE 
  • RWE AG 

  תנאים:

  הגדרות ותנאי המענק המותנה:


  שער יסודי למניה בחישוב המענק: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 30.5.18.
  השער החדש: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של המניה ביום 30.4.20
  חסם עליון: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 30% מעל השער היסודי.
  חסם תחתון: בנוסף, לכל מניה נקבע חסם תחתון בגובה 95% מהשער היסודי (כלומר, 5% מתחת לשער היסודי). החסם התחתון מחושב ללא עיגול.
  תקופת בדיקה: הינה בת כ- 23 חודשים, החל מיום 31.5.18 ועד ליום 30.4.20, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.
  פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

  ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה בתום תקופת הבדיקה), קיימות 3 אפשרויות: 


  1. במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם העליון", יוחלף ביצועה בפועל של אותה המניה בשיעור קבוע של 5% (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).
  2. במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה גבוה מהחסם התחתון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, ביצוע מניה שלילי, יקטין את שיעור שינוי הסל עד גובה החסם התחתון ובהתאם למשקל המניה בסל ).
  3. במקרה שבו כל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון של אותה מניה וגם השער החדש יהיה  נמוך או שווה לחסם התחתון שנקבע לה, ביצוע המניה יוגבל לירידה של 5% משערה היסודי (כלומר 5%-).

  שיעור השינוי של סל המניות:

  ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות (ביצוע בפועל, שיעור קבוע בשל פריצת חסם עליון או שיעור קבוע בשל פריצת חסם תחתון). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל  ב- 10.

  תנאי המענק:
  במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 35% משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 10.5% (לא כולל) לתקופת הפיקדון. 
  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי/אפס – ייפרע הפיקדון בתום 24 חודשים 
  ללא מענק.
  קרן הפיקדון מובטחת.
  המענק צמוד לשער הדולר היציג בתקופת הבדיקה.
  פרטים מלאים על הפיקדון מופיעים בקובץ שמצ"ב. 
  ההצטרפות עד 29/5/2018 
  לפרטים נוספים, אנא פנה אל יועץ ההשקעות בסניף הקרוב לאזור מגוריך. 

  תאריך סיום הפצה:

  29.05.18