MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

קרנות מימון בערבות מדינה

קרנות בערבות מדינה
אנו שמחים להודיע כי לאור זכיית הבנק יחד עם מיטב דש גמל ופנסיה במכרז החשב הכללי למתן הלוואות בערבות המדינה מציע הבנק ללקוחות כל הבנקים אשראי במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. 

Web Content Viewer
 • הקרן החדשה

  הקרן החדשה מחליפה את הקרן למימון עסקים קטנים והקרן למימון עסקים בינוניים בערבות המדינה, שהפעיל הבנק זה שנים רבות.
  במהלך שנים אלה סייענו להקים ולפתח יותר מ- 10,000 עסקים בכל רחבי הארץ. אוצר החייל, מהמובילים במשק בהפעלת קרנות מימון מיוחדות לעסקים קטנים ובינוניים בכלל ובקרנות בערבות המדינה בפרט, ולכן תהליך קבלת הלוואות קרנות באמצעותנו הינו מהיר ומקצועי. הבנק מציע מגוון תוכניות בתחום האשראי ליזמים בתחילת דרכם, לפיתוח עסק קיים, לאחר הגשת תכנית עסקית.
  לקבלת פרטים נוספים הנכם מוזמנים לגלוש לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה.

 • תכנית המימון של אוצר החייל

  הקרן החדשה למימון עסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה מאפשרת מתן הלוואות מגוונות ובסכומים גבוהים יותר מבעבר, בהתאם לכללי הזכאות.

  ההלוואות ניתנות ללקוחות כל הבנקים וללקוחות הבנק וכן, ללקוחות שלהם הלוואה קיימת בערבות המדינה וסכום זכאותם גדל

  בעקבות הקרן החדשה ו/או שלא ניצולו את מלוא סכום זכאותם במסגרת שלבים נוספים.

   

  יתרונות קרנות המימון בקבלת אשראי לעסק קיים או חדש

   

   

   

   

  • אשראי לתקופה של עד 5 שנים למימון ע"פ צרכי העסק בכלל זה הון חוזר.
    

   

   

   

   

  • ריבית אטרקטיבית.
    

   

   

   

  • הקלה משמעותית בביטחונות ע"י ערבות של הגופים השותפים.
    

   

   

   

  • ליווי צמוד של החטיבה העסקית של הבנק.
    

   

  • הטבות מיוחדות על אשראי נוסף מכספי הבנק למימון הפעילות (לפונים באמצעות הקרנות).

   

   

   

   

   

 • מסלולים

  הקרן החדשה נועדה לממן עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מ' ש"ח עפ"י המסלולים הבאים:

   

   

   

   

  • מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר להם קשיים הנובעים מפער בתזרים המזומנים.
    

   

   

   

  • מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.
    

   

   

   

  • מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.
    

   

   

   

  • מסלול עד 100,000 ש"ח - "הלוואה זעירה" מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.
    

   

   

   

   

  • מסלול ייעודי לחקלאים - אוצר החייל בשיתוף החשכ"ל פתח מסלול "יעודי לחקלאיים" בקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
   במסגרת המסלול, אוצר החייל יעמיד עד 36 מ' ש"ח, לפרטים ניתן לפנות לגופים המתאמים.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • סכום המימון והתקופה

  סכום המימון המקסימלי:


  • סכום של עד 500,000 ש"ח עבור עסקים חדשים (עסקים בהקמה) או עסקים קיימים עם מחזור שנתי עד 6.25 מיליון ש"ח.

  • עד 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ש"ח.

  • ההלוואות תינתנה באחד המסלולים הבאים: שקלי לא צמוד ושקלי צמוד-מדד.


  תקופת ההלוואה:


  • עד חמש שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס (תשלומי ריבית בלבד) ועוד 54 תשלומים של החזרי קרן וריבית.

  • שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לפעילות העסק ולצרכיו.


  בטחונות נדרשים:


  • בין 85%-60% - ערבות הניתנת על ידי המדינה

  • בטחונות נוספים בהתאם לאישור הבנק עבור היתרה ועד 25%. "עסק בהקמה", בהלוואות עד 300,000 ש"ח בהתאם לאישור הבנק עבור היתרה ועד 10%.

 • מי זכאי למימון?

  בטחונות נדרשים:


  • המבקש הינו עסק המאוגד בישראל.

  • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל.

  • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים ו/או מועמדים להגבלה.

  • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.

  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

  • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.

  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת "קרן העולה העצמאי" אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך ו/או הלוואה במסגרת "קרן היצואנים" בבנק כלשהו.

 • הגדרות - עסק בהקמה, עסק קטן, עסק בינוני במסגרת הזכאות

  "עסק בהקמה"


  • עסק אשר טרם החל לפעול.

  • עסק שעד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לססטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.

  • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל, ובלבד שמחזור המכירות שלו, אינו עולה על 500,000 ש"ח מיום הקמתו.

  • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי, ובלבד שמחזורו אינו עולה על 500,000 ש"ח מיום הקמתו


  "עסק קטן"


  •  עוסק מורשה/תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה.


  "עסק בינוני"


  •  עוסק מורשה/תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של 25 עד 100 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

 • איך מקבלים את ההלוואה?

  לצורך קבלת ההלוואה, הנכם מוזמנים לפנות לסניפי הבנק או למוקד הטלפוני אוצר ישיר 3390*

  אנו נשמח ללוות אותך ולסייע בכל שאלה או בעיה באמצעות החטיבה העסקית באוצר החייל:

   

   

   

   

   

  • מזכירות החטיבה העסקית -03-7556530/1
    

   

   

   

  • תחום עסקים קטנים - אמליה לוי 03-7556078
    

   

   

  • תחום עסקים בינוניים - תמיר גסט 03-7556352

   

   

  ניתן לפנות לגופים המתאמים שנבחרו על ידי המדינה לפעילות הקרן. הגופים המתאמים מבצעים בדיקה כלכלית ומעבירים המלצתם לבנק. 

  החלטת האשראי מתקבלת פה אחד בוועדת האשראי בה שותפים נציגים מטעם משרד האוצר, הבנק והגופים המתאמים, בהתאם לכללי הערבות ועפ"י מאפייני העסק (עסק בהקמה/ קטן/בינוני).

   

  פירמת גיזה זינגר את אבן בע"מ (GSE) או פירמת עובד בן דוד ושות' (BDSK) משמשות כגופים מתאמים של הממשלה בפעילות הקרן:

   

   

   

   

  • חברת גיזה זינגר את אבן בע"מ- GSE טל: 03-5213000  פקס: 03-5213020 למעבר לאתר החברה לחץ כאן
    

   

   

   

  • פירמת ראיית החשבון עובד בן דוד ושות' -BDSK טל: 03-7787000  פקס: 03-7254762 למעבר לאתר החברה לחץ כאן

   

  החל ממועד פרסום הודעה זו ועד להודעה חדשה, לא מתקבלות בקרן פניות מאת היועצים הבאים, וזאת בשל בירור אשר מתנהל בעניינם:

   

   

   

   

  • חברת גלובל פיננסים או כל חברה בבעלותו של גל דביר.
    

   

   

   

   

   

  ליצירת קשר לחץ כאן 

   

  "אוצר ישיר" מוקד טלפוני מאוייש על ידי צוות בנקאי מנוסה ומקצועי 3390*

  "אוצר באינטרנט"

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Web Content Viewer