MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

לעסק שלך מגיע אוצר של פתרונות

לפרטים נוספים למידע נוסף עבור
Web Content Viewer
 • אוצר לעסקים

  אוצר לעסקים 

  מציע חבילת אשראי לביסוס וצמיחת עסקים.

  באמצעות מסגרת כוללת עד לסך של 1 מיליון ש"ח בחלוקה הבאה:

  • 50% מסגרת אשראי להון חוזר (מסגרת חח"ד/ הלוואות לזמן קצר עד 12 חודש).

  • 50% הלווואת לז"א לטווח של עד 60 חודש (חלוקת האשראי להון חוזר ולזמן ארוך בהתאם לפעילות השוטפת שתועבר בחשבון ובהתאם לצרכי הלקוח).


  תנאי האשראי:

  • מסגרת חח"ד: פריים + 2.1% עד פריים + 3.6% , בהתאם למאפייני הסיכון של הלקוח.

  • הלוואות בריבית אטרקטיבית המותאמת לדרוג סיכון העסק לתקופה של עד 12 חודש.

  • הלוואות עד 60 חודש בריבית פריים + 2.9%.

  • עמלת עריכת מסמכים - 50% מהתעריפון.


  ביטחונות נדרשים:

  • 25% מראש.

  • ערבות בעלים.

  • ביטחונות מתוך הפעילות השוטפת (שש״כ/שעבוד חייבים/צ'קים לקוחות/רכוש אחר).


  תנאי סף:

  • מחזור מינימום של החל מ 3- מיליון ₪ בשנה.

  • עסקים בעלי ותק של שלוש שנים לפחות.

  • דו״חות עסקיים המוכיחים איתנות פיננסית, רווחיות, הון עצמי מוחשי מעל 10% .

  • היעדר ש.ש.כ בבנק אחר/מוכנות לרישום ש.ש.כ לבנק.
  • תוכנית עסקית.


  בנוסף תיהנו מהטבות בסחר חוץ, משכנתאות, פעילות בשוק ההון ועוד.


  ליצירת קשר לחץ כאן

 • הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים 

  בערבות המדינה

  קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה


  הבנק בשותפות עם מיטב דש גמל ופנסיה מציע ללקוחות כל הבנקים אשראי במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. 

  • הלוואות הקרן ניתנות במספר מסלולים המותאמים לגודל העסק ומטרת ההלוואה.

  • במסגרת הקרן יינתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לכל מטרה עסקית.

  • הקרן מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

  • ההלוואות במסגרת הקרן הן עד לסכום כולל של 8 מיליון ₪ בהתאם לזכאות העסק, המחושבת על פי היקף מחזור המכירות השנתי.
  • ההלוואות ניתנות לתקופה של עד 60 חודשים שכוללת גם אפשרות לדחיית תשלומי הקרן (תקופת גרייס) לתקופה של עד 5 חודשים.  יתרונות הקרן:

  • אשראי לתקופה של עד 5 שנים למימון הון חוזר.

  • הקלה משמעותית  בביטחונות ע"י ערבות מדינה.
  • שיעור ריבית אטרקטיבי.


  ליצירת קשר לחץ כאן


  ערבות המדינה הניתנת במסגרת הקרן אינה מפחיתה מערבות בעלי העסק או מערבות אחרים לפירעון מלוא ההלוואה. 

  אין בחילוט ערבות המדינה כדי למנוע המשך הליכי גביה כנגד בטחונות וערבים שניתנו להבטחת האשראי.

   

 • קרנות המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית

   

   

  אוצר החייל הוא הבנק המלווה את כל 7 קרנות המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית.

   

  קרנות הסוכנות מסייעות להקמה ופיתוח עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

   

  במסגרת הקרן ניתן לקבל הלוואה של עד 350 אלף ₪, בריבית פריים + 1.5% לתקופה של עד 6 שנים (72 חוד') עם אפשרות לתקופת גרייס
  (דחיית תשלומי קרן ההלוואה), של עד 12 חודשים/

   

  קרנות הסוכנות:

   

   

  • פדרציית ניו יורק לישראל
  • קרן גליל מערבי
  • קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל -  משגב
  • קרן דטרויט לפיתוח באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל
  • פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבותיה
  • קרן בולטימור באשקלון
  • קרן נס לעסקים באזור הנגב

   

   

   

   

  ליצירת קשר לחץ כאן

   

   

   

   

   

   

   

   

 • אוצר לעורכי דין ורואי חשבון

  "אוצר לעו"ד ורו"ח" מציע מסגרת חח"ד עד 150,000 ש"ח והלוואות עד 150,000 ש"ח לתקופה של עד 60 חודשים.


  מחיר:

  מסגרת חח"ד: פריים + 2.5%

  הלוואות:

  • עד 24 חודש: פריים + 0.5%

  • עד 48 חודש: פריים + 1.5%

  • עד 60 חודש: פריים + 2.5%

  • עד 84 חודש: פריים + 4.5

  ביטחונות נדרשים

  ביטחונות בהתאם לשיקול דעת מנהל הסניף.


  תנאי סף:

  העברת פעילות שוטפת בהתאם למסגרת האשראי.  ליצירת קשר לחץ כאן

Web Content Viewer